logo
Bevásárló kosár

0036/70 559 0113
Munkanapokon 8:00-től 19:00-ig
Menü

Felhasználási feltételek

I. rész

Felhasználási feltételek személyek számára, akik a fogyasztók

1. Általános rendelkezések

1.1. Ezek az általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: az "Általános Szerződési Feltételek") szabályozzák e jogokat és kötelezettségekek, a felek által kötött adásvételi szerződés között eladó vállalkozó Mgr. Norbert Požgai, Cégjegyzékszám: 46 267 701, 925 01 Matúškovo 807, jelentkezés: Kerületi iroda Galánta, kereskedelmi engedély száma: 220-27429 (a továbbiakban: "Eladó") és vásárlóként - fogyasztók (úgy is, mint az "Ügyfél") között a vételi és eladási áruk honlapján E-kereskedelem eladó.

Kapcsolat az eladóval:

értekezés email:     info@keszfuggonyok.hu
Telefon:         0036705157773 hétköznap 10:00-18:00 óráig munkanapokon.
Szálítasi cím:         Mgr. Norbert Požgai
Matúškovo 807,
925 01 Matúškovo

Számlázási cím: Mgr. Norbert Požgai
Matúškovo 807,925 01 Matúškovo
Cégjegyzékszám: 46 267 701
ÁFA szám:  SK1071607361
Kereskedelmi engedély száma: 220-27841

Számlaszám: 10701537-67779857-51100005
Bank: CIB Bank Zrt.
Swift kod: CIBHHUHB
Számlaszám IBAN: HU 1070 1537 6777 9857 5110 0005

felügyelő:
A szlovák kereskedelmi felügyelet (SOI)
Felügyelőség SOI a Nagyszombati kerület
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Tanszék felügyelet
tel. sz .: 033/5512 689
Fax No.: 033/5512 656

1.2 A Vásárló az Általános Szerződési Feltételek e része értelmében fogyasztó.

1.3 Ezen Üzleti Feltételek és Feltételek alkalmazásában a fogyasztó olyan természetes személynek minősül, aki üzleti tevékenysége, foglalkozása vagy foglalkozása során nem jár el, amikor egy vételi szerződést köt és végrehajt.

1.4. A vásárló, mint fogyasztó, megrendeléskor kifejezi nevét, vezetéknevét, postai és számlázási címét, telefonszámát, e-mail kapcsolattartását jelzi.

1.5. Az Általános Szerződési Feltételek a Vásárlási Szerződés szerves részét képezik. Abban az esetben, ha az eladó és a vevő írásbeli beszerzési megállapodást köt, amelyben az általános üzleti feltételektől eltérő feltételeket állapítanak meg, a vásárlási szerződés rendelkezései az általános szerződési feltételek előtt kerülnek előtérbe.

1.6. Az eladó által működtetett e-kereskedelmi weboldalon szereplő áruk listája a gyakran szállított áruk katalógusa, és az eladó nem garantálja az összes áru közvetlen elérhetőségét. Az áru rendelkezésre állását a vásárló kérdése alapján a vevő igazolja.

2. Vásárlási megállapodás megkötése

2.1. A vételi szerzödést a vevő vásárlási szerződésének az eladó által a vevő által kitöltött és elküldött formanyomtatványon az eladó honlapján (a továbbiakban: "megrendelés") szóló megkötésére vonatkozó javaslat kötelező elfogadásával kötik a www.keszfuggonyok.hu-n. Köteles tiszteletben tartani az összes törvényben előírt kötelezettséget. 102/2014 Z.z. a fogyasztónak az eladó helyiségeiben kötött távértékesítési szerződés vagy szerződés alapján történő értékesítése során, valamint bizonyos jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló fogyasztóvédelemről (a továbbiakban: fogyasztóvédelmi törvény).

2.2 Köteles rendelés elfogadás legkésőbb a következő munkanapon történik a megrendelést követően. Kötelező átvételi lesz e-mailben az elfogadásáról a megrendelés után elkészítjük a vevő által előzetes és annak ellenőrzése után, a rendelkezésre álló áruk, az aktuális árak és szállítási határidő vevő által jelölt "rend megerősítése". Abban az esetben, ha a magasabb árat, az eladó köteles kérni az ügyfél hozzájárulását a változás ára az aktuális árjegyzék előtt megerősíti. Hozzájárulás megadására az ügyfél árváltozás és az azt követő megerősítés (elfogadás) érdekében, az eladótól, a szerződéses kapcsolat nincs lezárva. Az árak az áruk és szolgáltatások, és minden díjat az online boltban is az ÁFÁ-t tartalmazzák. Automatikusan értesítés küldésre kerül az elektronikus rendszer az eladó, a vevő kap a megadott e-mail címre haladéktalanul elküldése után a megbízás nem kerül elfogadását jelenti. Ez a bejelentés csak tájékoztató céljából be kell jelenteni a vevő a megrendelés beérkezését. Az e-mail címét, a vevő azt szükség esetén, megkap minden további információt.

2.3 A megrendelés kötelező elfogadásához különösen azoknak az áruknak a neve és specifikációja tartozik, amelyek értékesítése értékesítési szerződés tárgyát képezi, az áruk és / vagy egyéb szolgáltatások árát, a szállítás időpontját, a leszállítandó áruk nevét és helyét, az ár, a feltételek, a módszer és az áru szállítási ideje az áruknak a vevő felé történő egyeztetett szállítási helyére, az eladó adatai (cégnév, székhely, cégjegyzékszám stb.) vagy egyéb adatok.

2.4 A törvényjavaslat módosítása szerint. 222/2004 törvénykönyv szakaszai, A hozzáadottérték-adó nem lehet 1.1. 2013-ban módosítani kell a már kiadott adószámlán (számlán) szereplő adatokat. Az adószámlán (számlán) lévő adatok csak akkor módosíthatók, ha az ügyfél nem fogadta el az árut, és nem fizette meg azokat.

2.5. A folyamatban levő részvények esetében az áruknak az eladó weboldalán történő eladását az általános szerződési feltételek mellett az adott részvény kötelező ereje határozza meg. Abban az esetben, ha a vevő megrendeli az árukat az adott készlet feltételeinek megsértésével, az eladó jogosult megszüntetni a vevő megbízását. Az ügyfelet e-mailben értesítjük a megrendelés törléséről.

3. Az eladó jogai és kötelezettségei

3.1. Az eladó köteles:
hogy az eladó által a vevőnek jóváhagyott megrendelés alapján szállíttassa a megállapodás szerinti mennyiségben, minőségben és időben szállított árukat, csomagolja vagy szerelje fel a szállítást a megőrzéséhez és védelméhez szükséges módon,
hogy a szállított áruk megfeleljenek az alkalmazandó szlovák jogszabályoknak
a vevő köteles írásban vagy elektronikus formában elküldeni a vevőnek az áruk átvételéhez és felhasználásához szükséges összes okmányt és az érvényes jogszabályok által előírt egyéb dokumentumokat (szlovák nyelvű utasítások, adólevél).

2.3 Az eladónak joga van ahhoz, hogy a szállított áruért a vevőtől a vételár megfelelő és időben kifizetésre kerüljön.

3.3 Az eladónak jogában áll törölni a megrendelést a megrendelés kötelező elfogadását megelőzően, ha az áru értékesítése vagy az áru elmaradása miatt nem tudja az árut a vevőnek az ezen üzletszabályzat által meghatározott időn belül vagy az online áruházban feltüntetett áron átadni, hacsak a megrendelő nem fogadja el a helyettesítő teljesítményt. Az ügyfelet e-mailben értesítjük a megrendelés törléséről.

3.4. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy ellenőrizze a vevő vagy a személy személyes vételére felhatalmazott személy személyazonosságát abban az esetben, ha az árut a vevőnek kártyával, banki átutalással vagy lejáratú számlával előre fizetik.

4. A vevő jogai és kötelezettségei

4.1. A vevő köteles:

a. átvenni a vásárolt vagy megrendelt árut,
b. az eladónak a megállapodás szerinti lejárati időn belül megfizetni az elfogadott vételi árat, beleértve az áruk szállítási költségeit,
c. nem károsítani az eladó jó üzleti nevét,
d. a kézbesítési jegyzékben megerősíti az aláírásával a árút történő átvételről .

4.2 A vevő jodosult az árut a megrendelés kötelező elfogadásában a felek által elfogadott mennyiségben, minőségben, időben és helyere szállítani.

5. Szállítási és fizetési feltételek

5.1 A termék értékesítése az eladó e-shop weboldalán feltüntetett modellek, katalógusok, adatlapok és mintavevők alapján történik.

5.2 Az árút általában a Trans – o – flex Hungary Kft. vállalat szállítja. Szállítmányok szállítási határideje: darab árú vagy  méretre szabot függönyök esetén 2-3 munkanap vagy 10-től 14 munkanap ez a megrendelések menyiségétől is függ. Előre nem látható körülmények esetén a szállítási határidő meghosszabbítható. Az eladó köteles haladéktalanul értesíteni erről a vevőt. A szálítási költség 1830-tól 2500 Ft-ba kerül.

5.3 A vevő köteles az áru átvételére megbízásának elfogadásakor megadott helyen. Ha a vevő nem értesíti az eladót árú vételi szerződésben meghatározott időtartam lejártát követő 5 munkanapon belül, akkor az eladó jogosult a kár megtérítésére a megrendelés sikertelen kézbesítésének tényleges költségeinek összegében. A vevő köteles az áru átvételétől számított 5 munkanapon belül az eladó jogosult visszavonni a vételi szerződést, és az árut harmadik fél részére értékesíteni. Ha az ügyfél az első szállításkor nem szállítja az árut és kéri az áru újraküldését, köteles visszaküldeni az áru újraküldésének költségeit.

5.4 Az eladó jogosult arra, hogy a vevőt átvegye az áru átvételére a vételi szerződésben meghatározott idő lejárta előtt.

5.5 Az áruk súlyát, méreteit és egyéb adatait a gyártó katalógusai, brosúrái és egyéb értékesítési iratai tartalmazzák.

5.6 Az áru szállítási helye a megrendelésnek az eladó által történő elfogadásakor meghatározott hely, kivéve, ha a felek a vásárlási megállapodásban másként állapodnak meg.

5.7 Ha az eladó a vevőt a vevői szerződésben meghatározott helyen szállítja a vevőnek, a vevő köteles az árut személyesen átvenni, vagy annak biztosítására, hogy az árut az általa felhatalmazott személy átveszi annak hiányában, hogy az áru átvegye a vételi szerződést, és aláírja a szállítást és átadást áruk. A vásárlói szerződésben meghatározott áruk átvételére felhatalmazott harmadik személy köteles az eladónak benyújtani az eredeti példányt vagy a beszerzési szerződés másolatát és a fizetési visszaigazolást és az írásbeli engedélyt. Ha az áru szállítását meg kell ismételni a vásárló távolléte miatt a vételi szerződésben meghatározott helyen, akkor a vevő viseli a valamennyi költséget, különösen az áru ismételt kézbesítését a vételi szerződésben és a raktárban lévő rendeltetési helyre. Az áruk a 10.2. Pont szerint átvettnek tekintendők. ezek az általános üzleti feltételek.

5.8 A vevő köteles a szállítmányt, azaz az árukat és a csomagolását a szállítás után azonnal ellenőrizni. Ha a vevő úgy találja, hogy az áru vagy az áru csomagolása mechanikailag sérült, köteles értesíteni a fuvarozót és ellenőrizni az áru állapotát az ő jelenlétében. Ha az áru károsodott, amikor az árut a vevő átveszi, az ügyfél köteles nyilvántartást készíteni az áru károsodásának mértékéről és jellegéről (kártérítési rekord), amelynek pontosságát a fuvarozó igazolja. Az eladónak átadott ilyen írásos nyilvántartás alapján az eladó a káreseménynek a fuvarozóval történt bekövetkeztét követően az áruk hiányának megszüntetését, az áruk visszatérítését és az áruk elkerülhetetlen hibái esetén új árukat szállíthat a vevőnek.
 
5.9 A vevő jogosult arra az esetre, ha az eladó az árut az 5.3. Pontban meghatározott határidőn belül elmulasztja. Üzleti feltételeket, hogy visszavonja a Vásárlási Megállapodást, és az Eladó köteles visszatéríteni a Vásárlónak a 10.8 pont szerinti már megvásárolt vételár részét. ezek az általános üzleti feltételek.

5.10. Minden számlát kíséri számla - egy olyan adószám, amely garanciális kártyaként szolgál.

5.11 Fizetési módok: Fizetés a készpénzben történő szállításkor, átutalás vagy letétbe helyezés az eladó számláján vagy a fizetés átutalásának része letétként, valamint a beérkezésének fennmaradó része utánvéttel.


6. A vételár

6.1. A vevő köteles megfizetni az eladónak a vételi szerződésben és / vagy a vételi szerződés megkötésének időpontjában érvényes eladói árat, beleértve az áru szállítási költségét (a továbbiakban: "vételár") az áru szállításának helyén, vagy átutalással vagy letéttel eladó, a megrendelés kötelező elfogadásakor. Minden ár az eladó honlapján végleges. Az áruért a vevő a megrendelés időpontjában az eladó honlapján feltüntetett árat fizet. A vevőkre vonatkozó egyéni engedmények külön megállapodás tárgyát képezik.

6.2 Abban az esetben, ha a vevő készpénzes átutalással fizeti meg az eladónak a vételárat, a fizetés napja az a nap, amikor a teljes vételárat az eladó számlájára jóváírta.

6.3 A vevő köteles az eladónak a vételi szerződés időtartama alatt az elfogadott áruk vételárát megfizetni, de legkésőbb az áru átvételekor.

6.4 Ha a vevő a vételi szerződésben tárgyalt áruk vételárát fizeti meg az eladónak, a vevő jogosult a vételi szerződéstől való visszavonásra és a vételár visszafizetésére csak a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályainak megfelelően.

6.5 Az áruk összeszerelésével és szállításával kapcsolatos költségek nem szerepelnek az áruk vételárában, és az eladó nem köteles ezeket a szolgáltatásokat a vevőnek átadni.

6.6 Minden készlet az állomány értékesítéséig érvényes, kivéve, ha egy adott termékre másképp állapították meg.

6.7. Abban az esetben, ha a visszaküldött vagy visszaigényelt áru vételárát és a szerződést visszavont áruk vételárát a vásárló ajándékutalvány formájában vagy a készpénzfizetéssel együtt fizetik, az eladó a vásárló vételi árát ugyanúgy visszaküldi, mint azt a vevőnek fizetették. A vásárlónak visszaküldött ajándékutalványok értéke azonban nem haladhatja meg a vásárló által az áru megvásárlásakor fizetett ajándékutalvány értékét. Ha az ajándékutalványok visszaküldése objektív okok miatt nem lehetséges, különösen mivel az eladó nem rendelkezik a szükséges összeggel az ajándékutalványokkal, az eladó a vevőnek készpénz-visszatérítést nyújt.

7. A tulajdonjog megszerzése és az áruk károsodásának veszélye

7.1. A vevő az áru tulajdonjogát akkor szerzi meg ha a teljes vételárat teljes egészében kifizeti.

7.2 Az áru károsodásának veszélye a vásárlónak abban az időpontban halad át, amikor az árut a eladó át veszi, vagy amikor az eladó lehetővé teszi számára, hogy az árut átvegye, és a vevő nem veszi át az árut.

8. Panaszkezelési eljárás (felelősség a hibákért, garanciákért, panaszokért)

8.1. Az eladó felel az áru hibáért, és a vevő köteles az igényt azonnal az eladónak az érvényes panaszrend alapján érvényesíteni. A szavatossági és jótállás utáni szolgáltatási pontokról szóló információk a jótállási kártya hátoldalán találhatók. A megrendelőnek telefonon vagy e-mailben kérésre kézbesíti az eladó.

8.2 A követeléskezelésre ez a panaszrend vonatkozik.

8.3 A reklamációs szabályok a vevő által az e-kereskedelemben az eladó e-shop weboldalán keresztül megvásárolt árura vonatkoznak.

8.4. A jelen formanyomtatványban szereplő panaszrend minden üzleti ügyben érvényes, kivéve, ha más garanciális feltételeket tárgyalnak.

8.5. A vevőnek joga van arra, hogy az eladónak szavatosságot terjesszen elő olyan termékekre vonatkozóan, amelyek a gyártó, a szállító vagy az eladó által okozott hibákat mutatják be, amelyekre a garancia vonatkozik, és amelyet az eladó vásárolt.

8.6. A vevő köteles az árutovábbítás elvégzésére, amikor az árukat átveszi. Ha ezt elmulasztja, akkor csak akkor kérheti az ebben a vizsgálatban talált hibákat, ha azt mutatja, hogy ezek a hibák már az áruk átvételének időpontjában voltak.

8.7. A jótállási időszak alatt az ügyfél jogosult a hiba helyes eltávolítására, miután az áru megérkezett, beleértve a tartozékokat, a dokumentációt és az utasításokat az eladó hivatalos képviselőjéhez, valamint a jótállási jegyet és a fizetési bizonylatot.

8.8 A panaszokat az eladók az üzleti napokon személyesen kezelik. Ha az áru hibás, az ügyfélnek jogában áll panaszt benyújtani az eladó helyiségeiben a § 18 par. 2. sz. 250/2007 törvény a fogyasztóvédelemről és a Szlovák Nemzeti Tanács törvényének módosításáról 372/1990 törvény A bűncselekmények, módosítva (a „törvény”) áruszállítás, beleértve a tartozékokat személyesen létrehozását az eladó a levelezési címre Mgr. Norbert Požgai, Matúškovo 807,925 01 Matúškovo Szlovákia, hétfőtől péntekig 10:00-16:30-ig. és kitölti az igénylőlapot, és azt személyesen továbbítja az eladónak. A nyomtatvány formanyomtatványát az eladó weboldalán feltüntetett modell határozza meg. A vevő köteles a formanyomtatványon pontosan megjelölni az áruk hibáinak típusát és mértékét. Panasz eljárás szállítandó áruk objektív eladó napján kezdődik, ha az alábbi feltételeknek:
1. egy kitöltött nyomtatvány kézbesítését a vevő igénylésének az eladó felé történő igényléséhez, személyesen,
2. az igényelt áru szállítása, beleértve a vásárlókat a vevőtől az eladóig,
3. A szolgáltatás hozzáférési kódokat, jelszavakat és hasonlók. az árut a vevő az eladónak, ha a vevő megkapta.

Az olyan árura vonatkozó igény, amelyet objektíven és határozottan beágyazható az eladónak nem lehet az eladónak benyújtani, azon a napon kezdődik, amikor a következő feltételek teljesülnek:
a vevő által az eladónak személyesen benyújtott követelés igénylésére szolgáló kitöltött nyomtatvány kitöltése,
az eladó által kijelölt harmadik személy által igényelt áruk ellenőrzése, aki írásbeli visszaigazolást ad ki a vevőnek,
hozzáférési kódokat, jelszavakat stb. az árut a vevőtől az eladóig, ha a vevő megkapta.

Igénylőlapot itt tölthető le (kattints ide megmutatja a keresetlevelet). A panasz eljárás kezdetén szintén az időpontja. Reklemált árút kell szállítani személyesen a levelezési címe az eladó, ha az eladó vagy egy kijelölt másként nem határoz (pl. Az árut közvetlenül a kijelölt személy). Ha bármilyen kérdése van, kérjük lépjen kapcsolatba az eladóval info@keszfuggonyok.hu, telefon: 0036/705 157 773).

8.9 Az eladó köteles panaszt fogadni bármely olyan helyiségében, ahol a panasz kézhezvétele lehetséges, azaz székhelyén vagy a megjelölt személynél a § 18 par. 2. §-a.

8.10 Az ezen Általános Szerződési Feltételek 8.9. Pontja alapján kijelölt helyen az eladónak biztosítania kell a panaszok kezelésére felszámított személy jelenlétét a § 18 par. 3. §-a.

8.11. A Vevő köteles az Eladó hibáiról panaszkodni az indokolatlan késedelem nélkül, ellenkező esetben a Vevő lemond arról, hogy az eladó megszabaduljon a hibától.

8.12 Az eladó vagy a kijelölt személy a vásárlónak átvételi elismervényt küld az áru megvásárlására az eladó által választott megfelelő formában, levélben vagy írásbeli formában, amely köteles pontosan azonosítani az áruk hibáit a művészeti tárgykörrel összhangban. § 18 par. 5. §-a alapján, és tájékoztatja a fogyasztót a törvény szerinti jogairól. 622. § és ust. A polgári törvénykönyv 623. szakasza. Ha a panaszt távközléssel igénylik, az eladó köteles haladéktalanul a vevő részére a követelés megerősítését; ha az átvételt nem lehet azonnal kézbesíteni, azt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a berendezés igazolásával kell kiadni; az igénybejelentést nem kell kézbesíteni, ha a vevő más módon bizonyíthatja a követelést.

8.13. A vevő döntése alapján, melyik joga a 622. § és ust. § 623 A polgári törvénykönyv alkalmazása esetén az eladó vagy megbízottja meghatározza az utat a panasz alapján mp. § 2 písm. m) a törvény azonnal, bonyolult esetben 3 napon belül a kezdetektől a panasz eljárás indokolt esetben, különösen akkor, ha egy komplex műszaki állapotának felmérése az áru 30 napon belül attól az időponttól a panasz eljárást. Meghatározása után eljárás panasz az értékesítő vagy a kijelölt személy equip panaszt azonnal, adott esetben panaszt lehet felszerelni később. Az igény azonban nem lehet hosszabb, mint a követelés napjától számított 30 nap. A határidő lejárta után az elszámolás a követelés, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni, vagy a jogot, hogy kicserélik az árut az új árura. A felmondás a jogorvoslati eljárás, és a kérelem eredményéről tájékoztatja az eladót, hogy a vevő a forma két fél közötti (e-mail, és ajánlott levélben), míg a vevő az árut panasz érkezett protokollt. Ha a vevő igényt áruk vonatkozásában az első 12 hónapban a vételi szerződés, az eladó rendezze a panaszt elutasította kizárólag az állítások vagy szakértő által kiadott vélemények engedélyezett, bejelentett vagy akkreditált személy vagy véleményt a kijelölt személy ( „a műszaki értékelést áru”). Bármi legyen is az eredmény szakértői megítélés nem követelheti meg az eladónak hogy a vevő a költségek visszatérítése szakértői értékelést áruk vagy más kapcsolódó költségek szakértői vizsgálat. Ak vevő panasz termék lesz 12 hónap az adásvételi szerződés és az eladó elutasította, az a személy, aki rendelkezik a kifogás köteles a berendezés nyilatkozatának igazolásában feltüntetni, hogy kinek a vevő a terméket szakértői megítélés céljából elküldheti. Ha a vevő küldi az árut a szakértelem a kijelölt személy a dokumentumban említett rendezése a követelés, a költségek szakértői jelentések az árukról, valamint minden egyéb kapcsolódó költségek ésszerűen felmerült viseli az eladó eredményétől függetlenül szakmai megítélés. Ha a vevő a szakértői értékelés azt mutatja, az eladó felelősségét az igényelt hiba az áru, azt állítják, hogy ismét alkalmazni; a jótállási idő nem ér véget a szakértői értékelés során. Az eladó köteles megtéríteni a vevő 14 napon belül attól az időponttól a követelés egész költségei szakértői értékelést az áruk, valamint az összes kapcsolódó költségek ésszerűen felmerült. A visszaigényelt követelést nem lehet megtagadni.

8.14. A vevőnek nincs joga arra, hogy garanciát alkalmazzon olyan hibákért, amelyeket a szerződés megkötésekor értesítettek az eladónak, vagy amelyek - tekintettel a vételi szerződés megkötésének körülményeire - tudomásul kellett volna venni.

8.15. A hiba megszüntetése helyett az eladó mindig hibásan helyettesítheti a hibát, ha a vevő nem okoz komoly nehézségeket.

8.16. A jótállásnak a vevő általi megvásárlására vonatkozó joga:
jótállási tanúsítvány, kiegészítők vagy dokumentáció hiánya,
a letöltött nyilvánvaló hibák felfedésének elmulasztása,
az áru szavatossági idejének lejártával,
a vevő által okozott áruk mechanikai károsodása,
az áruk olyan körülmények között történő felhasználása, amelyek nem tükrözik a páratartalmukat, a természeti környezetre gyakorolt kémiai és mechanikai hatásokat,
az áruk gondatlan kezelése vagy figyelmen kívül hagyása,
a dokumentációban, a Szlovák Köztársaságban érvényes általános elvekkel, műszaki szabványokkal vagy biztonsági előírásokkal ellentétes áruk túlzott terhelése vagy használata által okozott károkozás,
az áruk megtérítése irreverzibilis és / vagy előre nem látható események miatt,
az áruk véletlen megsemmisülése és véletlen romlása miatt,
nem szándékos beavatkozás, szállítási károk, vízkárosodás, tűz, statikus vagy légköri elektromosság vagy más magasab hatalom beavatkozása,
az áruknak a jogosulatlan személyhez való beavatkozásával.

8.17. Az eladó köteles a panaszt feldolgozni és a követelést az alábbi módszerek egyikével megszüntetni:
a javított áruk átadása,
áruk cseréje,
az áruk vételárának visszaküldésével,
azáltal, hogy megfelelő árengedményt fizet az áruk árára,
írásos kérelem az eladó számára, hogy megkapja a megadott teljesítményt,
az áru követelés indokolt elutasítása.

8.18. Az eladónak legkésőbb a követelés benyújtásától számított 30 napon belül írásos dokumentumot kell kiadnia a postai vagy futárszolgálat vagy e-mail útján, a panasz igénylésének módjáról és a követelés benyújtásának módjáról.

8.19. A jótállás időtartama 24 hónap (kivéve, ha konkrét esetekre meghatározott garanciális időtartamot határoztak meg), és a vevő által történő átvétel időpontjától kezdődik.

8.20. A jótállási időtartam meghosszabbodik azzal az időszakkal, amely alatt a vevő nem tudta felhasználni az árú javításáért.

8.21. Az új vásárlók számára történő árucsere esetén a vevő megkapja azt a dokumentumot, amelyen az árukat kicserélik, és minden további igényt az eredeti kézbesítési jegyzék és az igénylő dokumentum alapján kell benyújtani. Az új termékek cseréje esetén a jótállási időszak az új termékek beérkezésétől fogva kezdődik, de csak új termékek esetén.

8.22. Minden jótállási javítás ingyenes, ha a jelen Általános Szerződési Feltételek 8.16. Szakaszában foglalt jótállási kérelmet a kérelem benyújtásának időpontja alatt nem szüntették meg.

8.23. Kivehető hiba esetén a követelés a vásárló 8.13 pont szerinti döntésétől függően indokolt. az alábbi feltételek szerint:
az eladó biztosítja a hiba eltávolítását, vagy
a hibás áruk eladói cserélődnek.

8.24. Az olyan hiba esetén, amelyet nem lehet kiküszöbölni, vagy egy többszöri ismétlődő hibás állítás vagy többféle félrevezető hiba, és amely megakadályozza, hogy az árut hibamentesen használják fel, az eladónak a vevő döntésétől függően, 8.13. a panaszok és a kereskedelmi feltételek közül az alábbiak szerint:
az áruk más, funkcionális, azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel történő cseréje, vagy
abban az esetben, ha az eladó nem tudja kicserélni az árut egy másik számára, a hibás javakra vonatkozó jóváírási jegy megadásával visszavásárolja az igényt.

8.25. A követelés csak az igénylőlapban meghatározott hibákra vonatkozik.

8.26. Reklamációs célokból egy eltávolítható hiba előfordulása többszörös, mint többszörös elöfordulása töb mint kétszer ugyan az.

8.27. A panaszok miatt egyidejűleg több mint három félrevezető hiba előfordulását számos félrevezető hibának tekintik.

8.28. A követelés szempontjából az a határidő, amely alatt az áru hibáinak vásárlója megfelelően felhasználhatja az árut azon időszak alatt, amely alatt a vételi szerződés megkötését követően 180 napnál hosszabb időtartamnak tekinthető.

8.29. A vevő jogosult követelni az árukövetelést, miután élt a jogával, és a 8.8. Ponttal összhangban kérte az eladót az áru hibájának megszüntetéséért. e Panaszok és Kereskedelmi Feltételek közül, kimerültek és a követelés kimenetelétől függetlenül már nem jogosultak megismételni a követelést ugyanazon egyedi hiba miatt (nem azonos típusú hiba).

8.30. Abban az esetben, ha az eladó a panaszt indokolással elutasítja, de a termékhiba objektíven jelen van, és nem távolították el, a vevő a bíróságon keresztül gyakorolhatja az áru hibájának megszüntetésére vonatkozó jogát.


9. A személyes adatok és védelmük

9.1. Az eladó a személyes adatok feldolgozásához megfelelő ésszerű műszaki, szervezeti és személyi intézkedéseket fogadott el, figyelembe véve különösen az alkalmazott technikai eszközöket, a feldolgozott személyes adatok titkosságát és relevanciáját, valamint az információs rendszerek biztonságát vagy működését veszélyeztető lehetséges kockázatokat sz. 122/2013 Z.z. a személyes adatok védelméről. A vevő vállalja, hogy személyes adatait e értelmében feldolgozza az eladó (kattintson ide az adatvédelmi irányelvek megtekintéséhez).

10. Visszavonás a vételi szerződésből, a vételi szerződéstől való elállás elmulasztása

10.1 Az eladó jogosult a szerződéstől elállni, mert a kiárusítás, elérhetetlensége áru vagy a gyártó, az importőr vagy a szállító az árut a szerződésben megállapodott megszakított termelési vagy ilyen jelentős változás, amely megakadályozta a megvalósítása a teljesítés az eladó kötelezettségeit az adásvételi szerződés vagy magasab hatalom beavaatkozása vagy ha miután minden erőfeszítést, hogy tisztességes megkövetelni tőle, nem tudja, hogy az árut a vevő meghatározott időszakon belül ezek a feltételek, vagy az ár, amely szerepel az online boltban. Az eladó köteles ez a tény azonnal értesíti a vevőt, és küldje vissza a már kifizetett letét az áru egyeztetett az adásvételi szerződés számított 14 napon belül az elállási értesítést ugyanolyan módon használják a vevők fizetési. Ez nem érinti a jogot a vevő tárgyalni az eladóval, hogy más fizetési módot, ha a kapcsolat a vevő nem kell fizetnie semmilyen további díjakat. Az eladó jogosult a szerződéstől elállni, ha a vevő nem az áruk 14 munkanapon belül attól az időponttól, amikor ez volt a vevő köteles az árut.

10.2 A vevő a termék átvételétől számított 14 napon belül a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott feltételek mellett bármikor indoklás nélkül felmondhatja a vételi szerződést. A vevőnek joga van ezen az időszakon belül az áruk kicsomagolása és teszteltük ugyanúgy, mint mindig, ha vásárol egy klasszikus „kő üzletben” tárolni. A kipróbálás nem jelenti azt, hogy az árut használja, majd visszaadja az eladónak. Az árut úgy kell tekinteni, hogy a vevő átvette a vevőt, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik fél, a fuvarozó kivételével, átveszi a megrendelt áruk minden részét vagy
megrendelt árut a vevő által egy megrendelésben és külön szállítják, az az áru átvételekor, hogy jött az utolsó, vagy ha
több darabból vagy darabból álló árukat szállít az utolsó rész vagy az utolsó darab átvételének pillanatában, vagy
az árukat a meghatározott időszak alatt ismételten szállítják, az első szállított áruk átvételének időpontjában

10.3 A Vevő az Eladónak küldött megrendeléssel megerősíti, hogy az Eladó időben és megfelelő módon teljesítette információs kötelezettségeit. § 3 ods. 1. §-a az áruk értékesítéséről.

10.4 A Vevő az eladónak a szerződéstől való elállási jogát papír formában, vagy más tartós adathordozón történő regisztrációval vagy az eladó levelező címére, nevezetesen a Mgr. Norbert Požgai, Matúškovo 807, 925 01 Matúškovo Szlovákia keresztül visszavonhatja. A szerződéstől történő kivonás itt letölthető (kattints ide az elvonási űrlap megtekintéséhez).

10.5 A vételi szerződésnek az ezen Általános Szerződési Feltételek előző mondata szerinti elállási formanyomtatványon történő visszavonása tartalmazza a szükséges adatokat, különösen az áruk pontos meghatározását, a megrendelés időpontját, a fogyasztó / fogyasztó nevét és vezetéknevét, a fogyasztó / fogyasztó címét, a fogyasztó / ahogyan az eladónak vissza kell juttatnia a már beérkezett fizetést, különösen a számlaszámot és / vagy a postacímét, a dátumot. A vevő köteles az árut a tartozékokkal együtt szállítani, ideértve a dokumentációt, az utasításokat, a jótállási jegyet, a fizetési bizonylatot stb. elküldve vagy az eladó levelező címének megadásával. Javasoljuk, hogy biztosítsa az árut. A szállítmányok nem szállítanak az eladónak.

10.6 Ha a vevő visszavonja a szerződést, minden olyan szerződés, visszavonja a szerződéssel öszefügg.

10.7 A vevő az elállási időszak kezdete előtt visszavonhatja a szerződést az áruk szállításáért. Az elállási határidő megmarad, ha a vevő az elállási jog gyakorlásáról az elállási időszak lejárta előtt értesítést küld.

10.8 A szerződés megszűnésekor az eladónak vissza kell adnia a vevőnek minden olyan kifizetést, amelyet a vevő a szerződés megkötésével kapcsolatban megfizetett, különösen a vételárat, beleértve az áru szállítási költségeit is, vagy a 6.7. az Általános Szerződési Feltételeket az Ajándékutalvány elküldésével a Vevő címére. Az eladó azonban nem köteles további költségeket fizetni a vevőnek, ha a vevő más szállítási módot választott, például az eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási módszert. A többletköltségek a vevő által választott szállítási költségek és az eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási mód költsége közötti különbség. A kifizetéseket a Vevőnek a Vevő által a Vásárlási Szerződéstől való visszavonásról szóló értesítés 14 napon belül vissza kell térítenie. A visszatérítés ugyanúgy történik, ahogy a vevő a fizetéséért. Ez nem érinti a jogot a vevő tárgyalni az eladóval, hogy más fizetési módot, ha a kapcsolat a vevő nem kell fizetnie semmilyen további díjakat. A visszatérítés helyett a vevő az eladóval egyetértésben más termékeket is kiválaszthat.

10.9 Az eladó nem köteles a viszafizetni a vevő részére a 10.8 pont szerint teljesíteni. Az általános Szerződési Feltételeknek, mielőtt az áru a Megrendelő vagy a Vevő rendelkezésére állna, nem bizonyíthatja az Áruk visszaküldését az Eladónak. A megvásárolt árut csak a vevő részére kell kifizetni, miután a visszaküldött árut visszaadták a 10.4 pontban említett címre. ezek az Általános Üzleti Feltételek, vagy az áruk visszaküldését bizonyító okirat bemutatásával, attól függően, hogy melyik a korábbi.

10.10 Abban az esetben, ha a vevő a 10.2. a jelen Általános Üzleti Feltételek és Eladó, valamint az eladó által felhasznált, sérült vagy hiányos, vagy a szóban forgó áruk értékének csökkenése az áruk ilyen bánásmódjának következtében, amely meghaladja az áruk tulajdonságainak és funkcionalitásának megszerzéséhez szükséges kezelést, az eladó visszatérítésre jogosult az áruk helyreállításának és az áru eredeti állapotának visszaállításával járó károk megtérítése. a fogyasztónak joga van arra, hogy követelje az áru értékének megtérítését a fogyasztótól.

10.11 A vevő a visszavonás dátumától számított 14 napon belül visszaküldi vagy átadja az eladónak az árut a tartozékokkal együtt, ideértve a dokumentációt, az utasításokat, a jótállási jegyet, a fizetés igazolását stb.

10.12 Visszavonáskor a vevő viseli az áru visszaküldésének közvetlen költségeit az eladónak vagy az eladó által az áru átvételére felhatalmazott személynek. Az áruk visszaküldésével járó közvetlen költségeket ésszerűen nem lehet előre kiszámítani. A rendelkezésre álló információk alapján a becslések szerint ezek a költségek az áruk méretétől, súlyától, az áru visszaküldésének távolságától és az általuk kiválasztott szállítmányozó által nyújtott szolgáltatásoktól függően 3000 ft és 12000Ft közötti áron számítva.

10.13. Abban az esetben, ha a vevő nem teljesíti a 10.4. Pontban említett kötelezettségeket. és 10.5. az Általános Szerződési Feltételek közül a visszavonás a vásárlási szerződéstől nem érvényes és hatályos, és az eladó nem köteles visszaszolgáltatni a 10.8. az Általános Szerződési Feltételeket a Vevőnek, és jogosult az áruknak a Vásárlónak történő visszaküldésével kapcsolatos költségek megtérítésére.

10.14 A vevő nem vonhatja vissza a szerződést, amelyikhez tartozik
áruk értékesítése vagy szolgáltatásnyújtás, amelynek ára függ a pénzügyi piacon az árfolyammozgástól, amelyet az eladó nem tud befolyásolni, és amely az elállási időszak lejártával történhet,
a fogyasztók különleges követelményei szerint gyártott áruk értékesítése, egyéni fogyasztási cikkek vagy kifejezetten egy fogyasztóra szánt áruk,
olyan áruk értékesítése, amelyek a minőség gyorsan csökkentése alá esnének,
olyan védőcsomagolásban lévő áru értékesítése, amely nem megfelelő egészségügyi vagy higiéniai okból történő visszaküldésre, és amelynek védőcsomagolását a szállítás után meghamisították,
olyan áruk értékesítése, amelyek

10.15. A hitelközlemény kibocsátása esetén a vevő tulajdonjogának és bizonyítékainak védelme érdekében érvényes vásárlói engedélyt kell kérni a vevőtől. Állampolgársági kártya benyújtásával a vevő vállalja, hogy a személyes adatokat a törvénynek megfelelően feldolgozza. sz. 122/2013 törvénykönyv szakaszai a személyes adatok védelméről szóló, a későbbi jogszabályok által módosított, a Polgári Törvénykönyvben és annak megtekintési időszakában meghatározott személyes adatok védelméről.

10.16 A vevőnek nem áll módjában visszavonni a vásárlási szerződést az 1. sz. 102/2014 törvénykönyv szakaszai a fogyasztónak az áruk értékesítése vagy a távértékesítési szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő védelmére vonatkozó egyes törvények (a továbbiakban: a fogyasztóvédelmi törvény az áruk értékesítéséről) 7. §-ának (1) bekezdése alapján történő módosításáról. 6. cikk c) "a fogyasztó nem vonhatja vissza azt a szerződést, amelyre nézve: c) a fogyasztóknak, a gyártott áruk vagy az egyedi fogyasztóknak szánt áruk különleges előírásaira volt az árú gyártva (méretreszabva).


11. Alternatív vitarendezés

11.1 A vevő - a fogyasztó jogosult a kapcsolatot az eladóval, és kérje helyreállító intézkedéseket, amennyiben nem elégedett azzal, ahogyan az eladó emlékeztetett panaszát vagy ha úgy véli, hogy az eladó megsértette a jogait. Ha az eladó válaszol az ilyen megkeresésre elutasítás, vagy nem reagál 30 napon belül a feladás időpontját, a vevő - a fogyasztó a jogot, hogy az alternatív vitarendezés alternatív vitarendezési szervezet. Az alternatív vitarendezési testületek az 1. sz. Törvény 3. §-a szerinti szervezetek és felhatalmazott jogi személyek. 391/2015 törvénykönyv szakaszai. a fogyasztói jogvitákkal kapcsolatos alternatív vitarendezésről, Szlovák Kereskedelmi Ellenőrzés, ahol a vevő - fogyasztó jogosult egy alternatív fogyasztói vitarendezési szervezet megválasztására. E-mail kapcsolat eladó info@keszfuggonyok.hu vevő - a fogyasztó benyújtásakor a jogszabálytervezet szerint 12. §-ának törvény értelmében. 391/2015 törvény a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezéséről. Az alternatív vitarendezés megoldhatja a vevő - fogyasztó és az eladó között a fogyasztói szerződésből eredő vitát, a fogyasztói szerződéssel kapcsolatos. Az alternatív vitarendezéssel rendezendő vita értéke meghaladja a 20 eurót. AVR-szervezet kérheti a vevő - a fogyasztó díjat megindítása alternatív vitarendezési több, mint az összege öt euró, beleértve a hozzáadottérték-adót, kezdetben egy időben elküldi a vizsgálat megindításáról szóló értesítés az alternatív vitarendezés.

11.2. Vevők - A fogyasztók jogosultak az online vitarendezési platform ("RSO") használatára, hogy vitáikat a választott nyelven rendezzék. Vevő - A fogyasztó az RSO platform segítségével alternatív megoldásokat találhat a vitájára vonatkozóan, amely a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ címen érhető el. Vevő - Fogyasztó az RSO platformon benyújtott beadványoknál az elektronikus panaszos űrlap kitöltése. Az általa nyújtott információknak elegendőnek kell lenniük a releváns alternatív vitarendezési egység azonosításához. Vevő - A fogyasztó csatolhatja a panaszok alátámasztására szolgáló dokumentumokat.

12. Záró rendelkezések

12.1. Az eladó kötelezi el a vevőt arra a tényre, hogy az áru megrendeléskor fizetett ára nem változik az áru szállításának a megállapodás szerinti szállítási határidőn belül. Az eladó nem felel a vevőnek a futárszolgálat által okozott késedelmes szállításért (vagy a vevő rossz címeként), az áru (a beszállító kedvéért) nem szállítására, a futárszolgálat vagy postai úton okozott kárért a szállítmányra (ebben az esetben a követelést közvetlenül a futárszolgálati munkavállalónak kell megtenni, vagy postai úton).

12.2 Abban az esetben, ha a vételi szerződést írásban kötik meg, annak bármilyen módosítását írásban kell megtenni.

12.3. Kétség esetén a felek egyetértenek abban, hogy a felhasználás időtartama alatt az áruinak a vevő részére történı leszállításának idıtartama (ideértve a szállítási határidő is) az 5.8. Pont szerint. ezeket az Általános Szerződési Feltételeket az áruk Eladó felé történő visszaszállításáig. Átadva az árut egy futárnak az eladónak történő szállítás céljából.

12.4. A felek megállapodtak abban, hogy a köztük lévő kommunikációt elsősorban e-mail üzenetek formájában fogják megvalósítani, levélküldés útján.

12.5. Az általános szerződési feltételek által nem szabályozott kapcsolatokat a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései szabályozzák, 22/2004 törvénykönyv szakaszai az elektronikus kereskedelemről és a törvény módosításáról. 128/2002 törvénykönyv szakaszai a fogyasztóvédelmi ügyek belső piacának állami ellenőrzéséről és egyes törvények módosításáról, a 284/2002 törvénykönyv szakaszai a későbbi rendeletek megfogalmazásánál, 250/2007 törvénykönyv szakaszai a fogyasztóvédelemről és a Szlovák Nemzeti Tanács jogi aktusának módosításáról 372/1990 törvény. a módosított bűncselekményekről, 122/2013 törvénykönyv szakaszai a személyes adatok védelméről és a 22. 102/2014 törvénykönyv szakaszai a fogyasztók védelméről az áruk értékesítése során, illetve a távértékesítési szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő szolgáltatásnyújtásról és egyes törvények módosításáról.

II. rész

Üzleti feltételek az emberek számára, akik nem fogyasztók

1. Általános rendelkezések

1.1. Ezek az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Üzleti Feltételek) szabályozzák az eladó, aki a vállalkozó Mgr. Norbert Požgai, Cégjegyzékszám 46 267 701, 925 01 Matúškovo 807, Kereskedelmi engedély száma: 220-27841, (a továbbiakban: Eladó) és vevő - nem fogyasztó, aki az eladó e-shop weboldalán az áru vevője és eladója.

Kapcsolat az eladóval:

értekezés email:     info@keszfuggonyok.hu
Telefon:         0036705157773 hétköznap 10:00-18:00 óráig munkanapokon.
Szálítasi cím:         Mgr. Norbert Požgai
Matúškovo 807,
925 01 Matúškovo

Számlázási cím: Mgr. Norbert Požgai
Matúškovo 807,925 01 Matúškovo
Cégjegyzékszám: 46 267 701
ÁFA szám:  SK1071607361
Kereskedelmi engedély száma: 220-27841

Számlaszám: 10701537-67779857-51100005
Bank: CIB Bank Zrt.
Swift kod: CIBHHUHB
Számlaszám IBAN: HU 1070 1537 6777 9857 5110 0005

1.2 Az Üzleti Feltételek e részének alkalmazásában, az emberek, akik nem fogyasztók (más néven "vállalkozók").

1.3 Ezen Üzletszabályzat alkalmazásában a vállalkozók a Kereskedelmi Nyilvántartásban bejegyzett személynek minősülnek; a kereskedelmi engedéllyel üzleti kapcsolatban álló személy; egy olyan személy, aki külön rendelettel nem kereskedelmi engedéllyel rendelkezik; egy természetes személy, aki mezőgazdasági termelést folytat és egy külön rendeletben szerepel.

1.4. A vevő mint vállalkozó a megrendeléskor különösen a vállalkozó nevében eljáró személy nevét, cégjegyzékét (székhelyét), Cégszámot, ÁFA számot, számlázási adatait, telefonszámát, e-mail kapcsolattartását jelzi.

1.5. Vevő - A vállalkozó elismeri, hogy a garancia feltételei, valamint a panaszkezelési eljárás maga a jelen Általános Üzleti Feltételek II. eltérhetnek a Fogyasztóvédelmi Általános Szerződési Feltételek 1. részében szereplőktől.

1.6. A felek egyetértenek abban, hogy a Vevő az Eladónak küldött megrendeléssel megerősíti, hogy egyetért azzal, hogy ezek az Általános Szerződési Feltételek és azok Általános Szerződési Feltételei minden olyan Vásárlási Megállapodásra vonatkoznak, amelyet az Eladó által működtetett e-kereskedelmi webhelyen kötöttek az eladó a vevő weboldalán bemutatott árukat a vevőnek (a továbbiakban: "vásárlási szerződés") és az eladó és a vevő között fennálló valamennyi kapcsolatot átadja, különösen a vételi szerződés megkötésekor és az áruigényléskor.

1.7. Az Általános Szerződési Feltételek a Vásárlási Szerződés szerves részét képezik. Abban az esetben, ha az eladó és a vevő írásbeli beszerzési megállapodást köt, amelyben az általános üzleti feltételektől eltérő feltételeket állapítanak meg, a vásárlási szerződés rendelkezései az általános szerződési feltételek előtt kerülnek előtérbe.

1.8 Az eladónak a vevıvel, aki a vállalkozó, és ez az általános üzleti feltételek nem szabályoznak kifejezetten, vagy az eladó és a vevő közötti keretmegállapodás, a Kereskedelmi Szabályzat vonatkozó rendelkezései vonatkoznak.

1.9. Az eladó által működtetett e-kereskedelmi weboldalon található árujegyzék a gyakran szállított áruk katalógusa, és az eladó nem garantálja az összes áru közvetlen elérhetőségét. Az áru rendelkezésre állását a vásárló kérdése alapján a vevő igazolja.

2. Az megkötésének folyamatában vételi szerződést a vállalkozó

2.1. A vételi szerződést a vevő vásárlási szerződésének az eladó által a vevő által kitöltött és elküldött formanyomtatványon az eladó honlapján (a továbbiakban: "megrendelés") szóló megkötésére vonatkozó javaslat kötelező elfogadásával kötik.
 
2.2 A javaslat kötelező érvényű elfogadását az eladó alkalmazottja legkésőbb a megrendelést követő következő munkanapon teszi meg. Kötelező elfogadás történhet telefonon vagy e-mailben az elfogadás az utasítást követve a korábbi átvételét a megrendelést a vevő, és ellenőrzése után a rendelkezésre álló áruk, az aktuális árak és szállítási határidő kért a vevő által jelzett „rend megerősítése”. Ha magasabb árat talál, akkor az eladó köteles az ügyfelet az aktuális árlista szerint megegyezni az árváltozásról a megrendelés megerősítése előtt. Miután a megrendelő megállapodást kötött az árváltozással és a megrendelés visszaigazolásával (elfogadása) az eladó, a szerződéses kapcsolat zártnak minősül. A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó összes ár és az online áruház összes díja tartalmazza, beleértve az ÁFÁ-t is. Automatikusan lefut értesítést a annak érdekében, hogy az elektronikus rendszer az eladó, a vevő kap az e-mail cím után azonnal A megrendelés elküldése nem minősül kötelező érvényű elfogadását a sorrendben; ez a közlemény csak tájékoztató jelleggel értesíti a vevőt a megrendelés átvételéről. A vevő e-mail címe szükség esetén további információkat küld a megrendelésére vonatkozóan.

2.3 A megrendelés kötelező elfogadásához különösen azoknak az áruknak a neve és specifikációja tartozik, amelyek értékesítése értékesítési szerződés tárgyát képezi, az áruk és / vagy egyéb szolgáltatások árát, a szállítás időpontját, a leszállítandó áruk nevét és helyét, az ár, a feltételek, a módszer és az áru szállítási ideje az áruknak a vevő felé történő egyeztetett szállítási helyére, az eladó adatai (cégnév, székhely, cégjegyzékszám stb.) vagy egyéb adatok.

2.4 A törvényjavaslat módosítása szerint. 222/2004 törvénykönyv szakaszai, A hozzáadottérték-adó nem lehet 1.1. 2013-ban módosítani kell a már kiadott adószámlán (számlán) szereplő adatokat. Az adószámlán (számlán) lévő adatok csak akkor módosíthatók, ha az ügyfél nem fogadta el az árut, és nem fizette meg azokat.

2.5. A folyamatban levő részvények esetében az áruknak az eladó weboldalán történő eladását az általános szerződési feltételek mellett az adott részvény kötelező ereje határozza meg. Abban az esetben, ha a vevő megrendeli az árukat az adott készlet feltételeinek megsértésével, az eladó jogosult megszüntetni a vevő megbízását. A megbízás törlését e-mailben értesíti az ügyfél, és a vételár vagy annak egy része kifizetése esetén a pénzösszegek 14 napon belül visszatérnek a kijelölt számlára, kivéve, ha az eladóval másképpen állapodtak meg.

3. Az eladó jogai és kötelezettségei

3.1. Az eladó köteles:

a) az eladó által a vevőnek jóváhagyott megrendelés alapján az áruknak a megállapodás szerinti mennyiségben, minőségben és időben történő szállítása, valamint annak megőrzéséhez és védelméhez szükséges módon csomagolni vagy felszerelni a szállítást,
b) annak biztosítása, hogy a szállított áruk megfeleljenek az alkalmazandó szlovák jogszabályoknak
c) legkésőbb az áruval együtt, írásban vagy elektronikus formában átadja az árunak és az alkalmazandó jogszabályokban (szlovák utasítások, adóbevallások) előírt áruk és egyéb okmányok megszerzéséhez szükséges okiratokat.

3.2 Az eladónak joga van ahhoz, hogy a szállított áruért a vevőtől a vételár megfelelő és időben kifizetésre kerüljön.

3.3 Az eladónak jogában áll törölni a megrendelést, ha nem képes az árut a vevőnek az ezen üzleti feltételekben meghatározott időszakra vagy az online áruházban feltüntetett árra átadni, hacsak nem találja meg a helyettesítő teljesítményt. Az ügyfelet e-mailben értesítjük a megrendelés törléséről.

3.4. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy ellenőrizze a vevő vagy az áruk begyűjtéséért felelős személy személyazonosságát az áruk személyes átvételére, abban az esetben, ha az áru vevőnek történő átadását a bankkártyával előzetesen, banki átutalással fizetik meg.

4. Vevő-vállalkozó jogai és kötelezettségei

4.1. A vevő köteles:

a) átveszi a megvásárolt vagy megrendelt árut,
b) az eladónak a megegyezés szerinti lejárati időn belül megfizetni a megegyezett vételárat, beleértve az áruk szállítási költségeit,
c) nem károsítja az eladó jó üzleti nevét,
d) a kézbesítési jegyzékben megerősíti az áruknak az aláírásával vagy aláírásával történő átvételét.

4.2 A vevő köteles az árut a megrendelés kötelező elfogadásában a felek által elfogadott mennyiségben, minőségben, időben és helyen szállítani.

5. Szállítási és fizetési feltételek a vállalkozók számára

5.1 A termék értékesítése az eladó e-shop weboldalán feltüntetett modellek, katalógusok, adatlapok és mintavevők alapján történik.

5.2 Az árút általában a Trans – o – flex Hungary Kft. vállalat szállítja. Szállítmányok szállítási határideje: darab árú vagy  méretre szabot függönyök esetén 2-3 munkanap vagy 10-től 14 munkanap-ig ez a megrendelések menyiségétől is függhet. Előre nem látható körülmények esetén a szállítási határidő meghosszabbítható. Az eladó köteles haladéktalanul értesíteni erről a vevőt. A szálítási költség 1830-tól 2500 Ft-ba kerül.

5.3 A vevő köteles az áru átvételére a vevő megbízásának elfogadásakor megadott helyen. Ha a vevő a vételi szerződésben meghatározott határidő lejártát követő 10 munkanapon belül nem kapja meg az árut, akkor az eladó jogosult a kár megtérítésére a megrendelés sikertelen kézbesítésének tényleges költségeinek összegében. A vevő köteles az áru átvételétől számított 14 munkanapon belül az eladónak jogában áll visszavonni a vételi szerződést, és az árut harmadik félnek eladni. Ha a vevő az első szállításkor nem szállítja az árut, és kéri az áru újrakiadását, köteles visszaküldeni az áru újraküldésének költségeit.

5.4 Az eladó jogosult arra, hogy a vevőt átvegye az áru átvételére a vételi szerződésben meghatározott idő lejárta előtt.

5.5 Az áruk súlyát, méreteit és egyéb adatait a gyártó katalógusai, brosúrái és egyéb értékesítési iratai tartalmazzák.

5.6 Az áru szállítási helye a megrendelésnek az eladó által történő elfogadásakor meghatározott hely, kivéve, ha a felek a vásárlási megállapodásban másként állapodnak meg.

5.7 Ha az eladó a vevőt a vásárlói szerződésben meghatározott helyen szállítja a vevőnek, akkor a vevő köteles az árut személyesen átvenni, vagy annak biztosítására, hogy az árukat az erre feljogosított személy átvegye a vételi szerződésben szereplő áruk hiányában, és aláírja a árú kézbesítését. A vásárlói szerződésben meghatározott áruk átvételére felhatalmazott harmadik személy köteles az eladónak benyújtani az eredeti példányt vagy a beszerzési szerződés másolatát és a fizetési visszaigazolást és az írásbeli engedélyt. Ha az áru szállítását meg kell ismételni a vásárló távolléte miatt a vételi szerződésben meghatározott helyen, akkor a vevő viseli a vevő által viselt valamennyi költséget, különösen az áru ismételt kézbesítését a vételi szerződésben és a raktárban lévő rendeltetési helyre.

5.8 A vevő köteles a szállítmányt, azaz az árukat és a csomagolását a szállítás után azonnal ellenőrizni. Ha a vevő úgy találja, hogy az áru vagy az áru csomagolása mechanikailag sérült, köteles értesíteni a fuvarozót és ellenőrizni az áru állapotát az ő jelenlétében. Ha az áru károsodott, amikor az árut a vevő átveszi, az ügyfél köteles nyilvántartást készíteni az áru károsodásának mértékéről és jellegéről (kártérítési report), amelynek pontosságát a fuvarozó igazolja. Az eladónak átadott ilyen írásos nyilvántartás alapján az eladó a káreseménynek a fuvarozóval történt bekövetkeztét követően az áruk hiányának megszüntetését, az árú visszatérítését és az árú elkerülhetetlen hibái esetén új árukat szállít a vevőnek.

5.9 Minden számlát kíséri számla - egy adószám, amely garanciá levélként szolgál.

5.10. Fizetési módok: Fizetés utánvéttel (480Ft felár ellenében), átutalás vagy letétbe helyezés az eladó számláján.


6. A vételár

6.1. A vevő köteles megfizetni az eladónak a vételi szerződésben és / vagy a vételi szerződés időpontjában érvényes eladónál érvényes vételárát, beleértve az áru 5.3. Pont szerinti szállítási költségeit is. (a továbbiakban: "Vételár") az áru szállítási helyén (Fizetve 5,99), vagy átutalással vagy letétbe helyezéssel a eladó számláján.

6.2 Abban az esetben, ha a vevő készpénzes átutalással fizeti meg az eladónak a vételárat, a fizetés napja az a nap, amikor a teljes vételárat az eladó számlájára jóváírták.

6.3 A vevő köteles az eladónak a vételi szerződés időtartama alatt az elfogadott áruk vételárát megfizetni, de legkésőbb az áru átvételekor.

6.4 Ha a vevő a vételi szerződésben tárgyalt áruk vételárát fizeti meg az eladónak, a vevő jogosult a vételi szerződéstől való visszavonásra és a vételár visszafizetésére csak a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályainak megfelelően.

6.5 Az áruk összeszerelésével és szállításával kapcsolatos költségek nem szerepelnek az áruk vételárában, és az eladó nem köteles ezeket a szolgáltatásokat a vevőnek átadni.6.6 Valamennyi tevékenység érvényes a készlet erejéig, minden terméket, ha másképp nincs feltüntetve.

6.6 Minden készlet az állomány értékesítéséig érvényes, kivéve, ha egy adott termékre másképp állapították meg.

7. A tulajdonjog megszerzése és az áruk károsodásának veszélye

7.1. A vevő az áru tulajdonjogát megszerzi akkor amikor a teljes vételárat egészében megfizeti.

7.2 Az áru károsodásának veszélye a vásárlónak abban az időpontban halad át, amikor az árut az eladó adta át, vagy amikor ezt időben elvégezte, abban az időpontban, amikor az eladó lehetővé teszi számára, hogy az árut eldobja, és a vevő nem veszi az árut.

8. Panaszkezelési eljárás (felelősség a hibákért, garanciákért, panaszokért) a vállalkozók számára

8.1. Az eladó felelős az áruk hibáért. A vevő, aki vállalkozó, azonnal köteles az igényt közvetlenül az illetékes szervizközpontba alkalmazni. A listát az eladó biztosítja. Abban az esetben, ha a javítást nem lehet ilyen módon megadni, az eladó megjavítja a javítást.

8.2 A követeléskezelésre ez a panasz vonatkozik.

8.3. A reklamációs szabályok a vevő által az e-kereskedelemben az eladó e-shop weboldalán keresztül megvásárolt árura vonatkoznak.

8.4. A panaszkezelési eljárás minden üzleti ügyben érvényes, kivéve, ha más garanciákat tárgyalnak szerződés alapján.

8.5. A vevőnek joga van arra, hogy az eladónak szavatosságot terjesszen elő olyan termékekre vonatkozóan, amelyek a gyártó, a szállító vagy az eladó által okozott hibákat mutatják be, amelyekre a garancia vonatkozik, és amelyet az eladó vásárolt.

8.6. A vevő köteles az árutovábbítás elvégzésére, amikor az árut átveszi. Ha ezt elmulasztja, akkor csak akkor kérheti az ebben a vizsgálatban talált hibákat, ha azt mutatja, hogy ezek a hibák már az árú átvételének időpontjában voltak.

8.7. A jótállási időszak alatt az ügyfélnek az áru szállítása után térítésmentesen, beleértve a tartozékokat, a dokumentációt és az utasításokat is, az eladó hivatalos képviselőjének díjmentesen kell megfizetnie. a szervizközpontot a garanciakártyával együtt, ha azt a gyártó rendelkezésére bocsátja és a fizetési bizonylatot.

8.8 A panaszok munkanapokon vannak intézve személyesen. Ha az áru hibás, az ügyfélnek jogában áll először igénybe venni az igénylést egy hivatalos szervizközpontban. Abban az esetben, ha a javítást nem lehet ilyen módon megadni, az eladó megjavítja a javítást. Ha az ügyfél fájlok panaszt a létesítmény az eladó áruszállítás, beleértve a tartozékokat személyesen az eladó a létesítmény levelezési cím Mgr. Norbert Požgai, Cégjegyzékszám: 46 267 701, 925 01 Matúškovo 807, jelentkezés: Kerületi iroda Galánta, kereskedelmi engedély száma: 220-27429 Szlovákia, az idő hétfőtől péntekig 13:00-16:00 óráig. és kitölti az igénylőlapot, és azt személyesen továbbítja az eladónak. A nyomtatvány formanyomtatványát az eladó és az eladó weboldalán feltüntetett modell határozza meg. A vevő köteles a formanyomtatványon pontosan megjelölni az áruk hibáinak típusát és mértékét. Az igényelt árut a vevőtől az eladóig a vevő viseli. A postai és egyéb díjakat a követelés részeként nem térítik vissza. Panasz eljárás szállítot árú objektív eladó napján kezdődik, ha az alábbi feltételeknek:

Itt töltheti le az igénylési űrlapot (kattintson ide az igénylőlap megtekintéséhez). A követelés megkezdése az igény napja. A visszaküldött árukat személyesen kell átadni az eladó levelező címére, hacsak az eladó vagy a kijelölt személy másként nem rendelkezik (pl. Kétség esetén kérjük, forduljon az eladóhoz 0036705157773 munkanapokon 9.00 és 17.00 óra között a vevő által az eladónak benyújtott igény érvényesítésére szolgáló kitöltött űrlap kitöltésével,
az igényelt áru szállítása, beleértve a vásárlókat a vevőtől az eladóig,
hozzáférési kódokat, jelszavakat stb. az árut a vevőtől az eladóig, ha a vevő megkapta.

8.9 A Vevő köteles az Eladó hibáiról panaszkodni indokolatlan késedelem nélkül, ellenkező esetben a Vevő lemond arról, hogy az eladó ingyenesen eltávolítani a hibát.

8.10 A fogyasztóvédelmi törvény értelmében a 30 napos határidő nem vonatkozik a vevő vállalkozó követelésére. A vállalkozói panasz benyújtásának határidejét a törvény nem szabályozza, de a vállalat vállalja, hogy a 60 napos időtartamon belül biztosítja.

8.11. A vevőnek nincs joga arra, hogy garanciát alkalmazzon olyan hibákért, amelyeket a szerződés megkötésekor értesítettek az eladónak, vagy amelyek - tekintettel a vételi szerződés megkötésének körülményeire - tudomásul kellett volna venni.

8.12 A hiba megszüntetése helyett az eladó mindig hibásan helyettesítheti a hibát, ha a vevő nem okoz komoly nehézségeket.

8.13. A jótállás a vevő által nem érvényes ha:
hogy nem szolgáltatott bizonyítékot a fizetésről, az áru tartozékairól vagy dokumentációjáról,
a letöltött nyilvánvaló hibák felfedésének elmulasztása,
az áru szavatossági idejének lejártával,
a vevő által okozott áruk mechanikai károsodása,
az áruk olyan körülmények között történő felhasználása, amelyek nem tükrözik a páratartalmukat, a természeti környezetre gyakorolt kémiai és mechanikai hatásokat,
az áruk gondatlan kezelése, kezelése vagy figyelmen kívül hagyása,
sérült áru túlzott terhelés vagy használja ellentétes feltételek a dokumentációban meghatározott, az általános elveket, a műszaki szabványok és biztonsági előírásoknak, a Szlovák Köztársaság
az áruk megtérítése irreverzibilis és / vagy előre nem látható események miatt,
az áruk véletlen megsemmisülése és véletlen romlása miatt,
szabotázs, sérülésmentesen, vízkár, tűz, statikus és a légköri elektromosság vagy magasab hatalom miat,
az áruknak a jogosulatlan személyhez való beavatkozásával.

8.14. Az eladó köteles a panaszt feldolgozni és a követelést az alábbi módszerek egyikével megszüntetni:
a javított áruk átadása,
áruk cseréje,
az áruk vételárának visszaküldésével,
azáltal, hogy megfelelő árengedményt fizet az áruk árára,
írásos kérelem az eladó számára, hogy megkapja a megadott teljesítményt,
az áru követelés indokolt elutasítása.

8.15. A jótállás időtartama 12 hónap (kivéve, ha konkrét esetekre meghatározott garanciális határidőt állapítottak meg), és az áru vevő általi kézhezvételének napjától kezdődik. Ha a vevő vállalkozó, és a termék megvásárolja az üzletet, a jótállási időszakot a gyártó jótállási feltételei szabályozzák, a Kereskedelmi Szabályzat vonatkozó feltételeinek megfelelően (429. és azt követő cikkek). A kiválasztott termékek esetében a gyártó korlátozott jótállás a nem fogyasztói vásárlók számára.

8.16. A fogyasztókra vonatkozó Üzleti Feltételek és Feltételekben meghatározott garanciális idő a Polgári Törvénykönyvvel összhangban áll, és nincs kapcsolatban a vállalkozóval, és nem vonatkozik ezekre az általános üzleti feltételekre.

8.17. A jótállási időtartam meghosszabbodik azzal az időszakkal, amely alatt a vevő nem tudta felhasználni az árú javításáért.

8.18. Az áru felváltása esetén az új vevő számára a vevő megkapja azt a dokumentumot, amelyen az árukat kicserélik, és minden további igényt az eredeti számla és az igénylő dokumentum alapján kell megtenni. Az új termékek cseréje esetén a jótállási időszak az új termékek beérkezésétől fogva kezdődik, de csak új termékek esetén.

8.19. Minden jótállási javítás ingyenes, ha a jelen Általános Szerződési Feltételek 8.13. Pontjában említett jótállási igény nem szűnt meg alkalmazásuk időpontjáig.

8.20. Ha ez a hiba eltávolítható akkor javítani fogják. Ha a javítás nem lehetséges, és a hiba természetét nem akadályozza a szokásos használat, az eladó megállapodhat az árán történő megfelelő engedményről. Kedvezmény esetén ezt a hibát később nem lehet igényelni.
 
8.21. Olyan hiba esetén, amelyet nem lehet eltávolítani, és amely megakadályozza, hogy a dolgot helytelenül hiba nélkül használják fel, az eladó jogosult arra, hogy az azonos vagy hasonló segédeszközökkel ellátott termékekre hibás termékeket cseréljen, vagy hiteljegyet bocsásson ki.

8.22. Ha a hibás áruk szállítása lényegesen sérti a szerződést, a vevő:

a) megköveteli a hibák megszüntetését a hibás áruk, a hiányzó áruk szállítása és a jogsértések megszüntetése révén,
b) az áruk javításával meg kell követelni a hibák eltávolítását, ha a hibák javíthatók,
c) megfelelő árengedményt igényelnek a vételáron;
d) visszavonja a szerződést.

8.23. A 8.22. Pontban felsorolt igények közötti választás. csak abban az esetben, ha értesítést küld az eladónak a felszólítás időben, vagy az értesítést követő indokolatlan késedelem nélkül. A vevőt az eladó beleegyezése nélkül nem módosíthatja. Ha azonban kiderül, hogy az árú hibái helyrehozhatatlanok, vagy hogy a javításhoz kapcsolódó jogosulatlan költségekhez köthető, a vevő kérheti a helyettesítő árubeszerzést, ha az eladó késedelem nélkül kéri, miután az eladó értesítette az eladóról ezt a tényt. Ha az eladó nem távolítja el az áru hibáit ésszerű további határidőn belül, vagy ha a hiányosságok lejárta előtt értesíti a hibákat, a vevő visszavonhatja a szerződést, vagy ésszerű árengedményt kérhet a vételárból.

8.24. Ha a Vevő a 8.23. Bekezdésben meghatározott határidőn belül nem ismeri el követelésének megválasztását, jogában áll a szerződés megszegése nem anyagi jogsértésként.

8.25. Ha a hibás áru szállítása megszegi a szerződést, a vevő a hiányzó áruk szállítását, az áruk egyéb hibáinak elszállítását vagy a vételárból történő engedményt kérheti.

8.26. Ha a vevő nem igényel árengedményt a vételárból, vagy visszavonja a szerződést, az eladó köteles a hiányzó árukat szállítani és megszüntetni az áruk jogi hibáit. Egyéb hibákra van szükség ahhoz, hogy az áru javításával vagy helyettesítő áruk szállításával eldobhassák választását; a hibák kiküszöbölésének módja nem okozhat túlzott költségeket a vevőnek.

8.27. Ha a vevő az áruk hibáinak felszámolását kéri, a veszteség iránti igénytől és a szerződéses bírságtól eltérő egyéb jogot nem igényelhet a kiegészítő ésszerű határidő lejárta előtt, amelyet az eladónak erre a célra köteleznie kell, kivéve, ha az eladó értesíti a vevőt arról, hogy nem teljesíti kötelezettségeit ezt az időszakot. Ezt a határidőt a 8.10. Pontnak megfelelően kell meghatározni. a Vállalkozói Üzleti Feltételek közül.

8.28. Ha a vevő nem határozza meg a 8.27. Bekezdés szerinti határidőt. vagy nem igényel kedvezményt a vételárra, az eladó értesítheti a vevőt arról, hogy egy bizonyos időn belül eltávolítja a hibákat. Ha a Vevő az értesítés kézhezvétele után nem indokolatlan késedelem nélkül értesíti az eladót az elutasításról, ez a hirdetmény hatással van a bekezdés szerinti határidő meghatározására.

8.29. Ha az eladó nem távolítja el az áru hibáit a 8.27. Pontban meghatározott határidőn belül. vagy 8.28. pont szerint a vevő a vételárra vonatkozó kedvezményt vagy a szerződéstől való visszavonását kérheti, ha a 8.27. pont szerinti határidő megállapítása során értesíti az eladóat a szerződéstől való kilépésre vonatkozó szándékáról. vagy a felmondás előtt ésszerű határidőn belül. A választott igényt a vevő nem változtathatja meg az eladó beleegyezése nélkül.

8.30. Ezen Üzleti Feltételek alkalmazásában a szerződésszegés lényeges abban az esetben, ha a szerződéskötés időpontjában a szerződést megsértő fél tudott volna, vagy az adott időpontban indokolt volt a szerződés tartalmának vagy a szerződés megkötésének körülményeinek figyelembevétele, ő nem lesz érdekelt az ilyen szerződésszegésből eredő kötelezettségek teljesítésében. Kétség esetén feltételezik, hogy a szerződés megsértése nem lényeges.

8.31. A követelés csak az igénylőlapban meghatározott hibákra vonatkozik.

8.32. A vevő jogosultsága követelés igénylése igénybevételét követően, és az eladótól a kereskedő hibáját a kimerültek és a követelés kimenetelétől függetlenül kérte, hogy megszüntesse a kereskedő hibáját, ugyanazon egyedi hibára már nem jogosult (nem ugyanaz a hiba, típus), hogy ismételten igényeljenek.

8.33. Abban az esetben, ha az eladó a panaszt indokolással elutasítja, de a termékhiba objektíven jelen van, és nem távolították el, a vevő a bíróságon keresztül gyakorolhatja az áru hibájának megszüntetésére vonatkozó jogát.

8.34. A fióktelep panaszának átvételéhez szükséges dokumentumok vásárló, ÁFA-fizető esetén:
• A személyes gyűjtésre megrendelt árukat csak a cég ügynöke vagy meghatalmazott képviselője veheti át.
• Ha az árut a vállalat alkalmazottja átveszi, akkor a jogosultnak engedélyeznie kell a polgári kártya számát a menedzsernek.
• A menedzser vagy az erre feljogosított személy igazolása érdekében igazolni kell az érvényes polgári igazolvánnyal és a Kereskedelmi vagy Kereskedelmi nyilvántartás, hogy elkerülje a zavarodottságot az áruk felszedésénél.


9. Visszavonás a vállalkozó beszerzési szerződéséből.

9.1. Az eladó jogosult a szerződéstől elállni, mert a kiárusítás árú, elérhetetlensége vagy a gyártó, az importőr vagy a szállító szerződésben megállapodott megszakított termelési vagy ilyen jelentős változás, amely megakadályozta a megvalósítása a teljesítés az eladó kötelezettségeit az adásvételi szerződés vagy magasab hatalom beavatkozása vagy ha miután megtet minden erőfeszítést, hogy tisztességes megkövetelné tőle, nem tudja, hogy az árut a vevő meghatározott időszakon belül ezek a feltételek, vagy az ár, amely szerepel az online boltban. Az eladó köteles ez a tény azonnal értesíti a vevőt, és küldje vissza a már kifizetett letétet az áru egyeztetett az adásvételi szerződés számított 14 napon belül az elállási értesítést ugyanolyan módon használják a vevők fizetési. Ez nem érinti a vevőnek azt a jogát, hogy egy másik fizetési móddal megállapodjon az eladóval, ha nem számítanak fel további díjakat a vevőnek. Az eladó jogosult a szerződéstől elállni, ha a vevő nem veszi át az árut öt munkanapon belül attól az időponttól, amikor köteles az árut átvenni.

9.2 A vevőtől, aki a vállalkozó, a vételi szerződés helyétől, a garanciáktól és a visszaküldött áruk tényleges árától függően pótlólagos visszavonást nyújthat a vételi szerződésből. Az áru állapotát az eladó értékeli. Abban az esetben, ha a mindkét fél számára elfogadható feltételeket nem fogadják el, az árut az eladó költségei visszaküldik. Az eladó jogosult arra, hogy a vevőt felszámolja a felmerült további költségekért. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy a termék jellege és feltételei miatt ne térjen el a visszatérés idején.

9.3 A vevő a vásárlási szerződéstől a törvény 1. sz. 513/1991 törvénykönyv szakaszai. A kereskedelmi törvénykönyv (a továbbiakban: Kereskedelmi törvénykönyv).

9.4. A vevőnek nem áll módjában visszavonni a vételi szerződést, vagyis a vevő sajátos igényei szerint gyártott áruk, egyedi vevőkészülékek vagy áruk, amelyeket kifejezetten egy vevő részére értékesítenek.


10. Záró rendelkezések

1.10 Az eladó fenntartja a jogot ezen általános szerződési feltételek megváltoztatására. Az általános szerződési feltételek megváltoztatásának kötelezettsége teljesül, ha az eladó az eladó e-shop weboldalára kerül.

2.10 Az eladó kötelezi el a vevőt arra a tényre, hogy az áru megrendeléskor fizetett ára nem változik az áru szállításának a megállapodás szerinti szállítási határidőn belül. Az eladó nem felel a vevőnek a futárszolgálat által okozott késedelmes szállításért (vagy a vevő rossz címeként), az áru (a beszállító kedvéért) nem szállítására, a futárszolgálat vagy postai úton okozott kárért a szállítmányra (ebben az esetben a követelést közvetlenül a futárszolgálati munkavállalónak kell megtenni, vagy postai úton).

10.3 Abban az esetben, ha a vételi szerződést írásban kötik meg, annak bármilyen módosítását írásban kell megtenni.

10.4 Kétség esetén a felek egyetértenek abban, hogy a felhasználás időtartama alatt az áruknak a vevő részére történő átadásának (beleértve a szállítási határidőt is) az 5.7. ezeket az Általános Szerződési Feltételeket az áruk Eladó felé történő visszaszállításáig. átadva az árut egy futárnak az eladónak történő szállítás céljából.

10.5 A felek megállapodtak abban, hogy a köztük lévő kommunikációt elsősorban e-mail üzenetek formájában fogják megvalósítani, levélküldés útján.

10.6 Az általános szerződési feltételek által nem szabályozott kapcsolatokat a Kereskedelmi Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései szabályozzák.

 

Matúškovo, 2018/09/09

 © Copyright www.keszfuggonyok.hu

Web Design by GRANDIOSOFT

Weboldal készítés


Minden jog fenntartva - www.keszfuggonyok.hu
Webdesign GRANDIOSOFT
© Copyright

Cookie beállítások
Weboldalunk működéséhez elengedhetetlen sütiket használunk, amelyek lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak megvalósítását. Ezeket a sütiket internetböngészője beállításainak módosításával letilthatja, ami befolyásolhatja a weboldal működését. Nem létfontosságú cookie-kat is szeretnénk használni weboldalunk működésének javítása érdekében. Ha engedélyezni szeretné őket, kattintson a hozzájárulásra.
Személyes adatok védelme  |  Információk a cookie-król
Egyetértek Személyreszabás Elutasítom
<Vissza
Részletes cookie beállítások
Cookie-kat használunk az oldal alapvető funkcióinak biztosítása és a felhasználói élmény javítása érdekében. Az egyes kategóriákra vonatkozó hozzájárulását bármikor módosíthatja.
<Szükséges cookie-k (sütik)
 
A technikai sütik elengedhetetlenek weboldalunk megfelelő működéséhez. Ezeket elsősorban a termékek kosárban való tárolására, kedvenc termékeinek megjelenítésére, preferenciáinak és vásárlási folyamatának beállítására használják. A technikai cookie-k használatához nem szükséges az Ön hozzájárulása, de azokat jogos érdekünk alapján dolgozzuk fel. Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy blokkolja az ilyen fájlokat, vagy értesítse Önt azokról. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy weboldalunk egyes részei nem működnek megfelelően.
<Analitikai cookie-k
 
Az analitikai cookie-k lehetővé teszik, hogy mérjük weboldalunk teljesítményét és látogatóinak számát.
<Marketing cookie-k
 
A marketing cookie-kat a reklámok és a közösségi hálózatok használják a megjelenített hirdetések testreszabására, hogy azok a lehető legérdekesebbek legyenek az Ön számára.
Engedélyezem az összeset Kiválasztottak engedélyezése Elutasítom
Mentés Elutasítom